خدمات چاپ افست و بسته بندی

 
چاپ ملل

چاپ افست و بسته بندی

روش های اصلی چاپ در سه شکل انجام می شود:

۱- تهیه گراوورهای دستی
۲- تبدیل گراوو به چاپ
۳- استفاده از تکنیک ها ی جدید از جمله فتومکانیک برای چاپ

انواع چاپ

۱- چاپ برجسته:در این روش قسمت های برجسته در مقابل غلتک آغشته به مرکب چاپ، رنگ را به خود می گیرد و سپس آنها را به کاغذ منتقل می کند که سطح برجسته باید معکوس نقش مورد نظر باشد تا پس از چاپ شدن برروی کاغذ به صورت صحیح عمل چاپ را انجام دهد.
۲- چاپ گود:در این نوع چاپ، نقش ها و تصاویر در سیلندر استوانه ای که سطح چاپ شونده است، به صورت فرو رفته اند. با وجود هزینه ها ی بالای این چاپ به دلیل کیفیت بالا در چاپ اسکناس، تمبر و … در تیراژهای بالا مورد استفاده قرار می گیرد.
۳- سطح صاف:در این شیوه سطح چاپ شونده نه برجسته و نه فرورفته است و خاصیت مواد، حروف و تصاویر مرکب را به خود جذب نمی کند. این شیوه شکل تکامل یافته لیتوگرافی یا چاپ سنگی است. در این شیوه ابتدا نقشی از لوح فلزی به استوانه لاستیکی و سپس به کاغذ منتقل می شود.

 
 

نمونه کار های خدمات چاپ افست و بسته بندی

telegram whatsapp imo