تماس با ما

درخواست سفارش

چاپ ملل

آدرس: مشهد،بزرگراه آسیايي ،حد فاصل بلوار ميثاق و شاهد.

تلفن سفارشات : ١٦٢ ٦٢٠٠ ٠٥١٣ - ١٦٣ ٦٢٠٠ ٠٥١٣

----------------------------


ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه800 - 1600
پنج شنبه800 - 1300
جمعه800 - 2200

telegram whatsapp imo