چاپ و بسته بندی صنایع آرایشی و بهداشتی

تخصص ما تولید بسته‌بندی‌های لوکس است . ارزشمند بودن محصولات آرایشی به ما اجازه می‌دهد برای تزئین جعبه و زیباتر جلوه دادن آن دستمان باز باشد.
تیم طراحی ملل با تحلیل ریسکهای طراحی ساختاری جعبه و در نظر گرفتن تمامی مراحل تولید،توزیع و مصرف جهت افزایش کارایی بسته بندی و زیبایی محصولات شما، کلیه ریسکهای موجود در طی چرخه تولید تا مصرف محصول شما را به حداقل می رساند مجموعه حرفه ای چاپ ملل در زمینه طراحی بسته بندی هرگونه لوازم آرایشی و بهداشتی از جعبه کرم، صابون، انواع دارو و.. آماده ارائه خدمات خود در سراسر کشور می باشد.