لجستیک (Logistic)

واحد لجستیک مجموعه چاپ ملل ؛ شامل مدیریت حمل و نقل ورودی و خروجی کالا، انبارداری مواد اولیه مورد نیاز مجموعه و درصورت لزوم مشتریان، بسته بندی محصولات مطابق نیاز مشتری، انتخاب بهینه وسیله حمل کالا،انبارداری محصولات تولید شده، در مواردی نیز شامل امنیت کالاها و برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر خدمات حمل و نگهداری کالا از مبدأ تا محل مصرف و با هدف تامین نیاز مشتری می باشد.
همچنین سعی ما در این مجموعه بر این است که با کمترین هزینه و در سریع ترین زمان، کالا و خدمات خود را تحویل مشتریان نماییم