ماشین آلات

افست

- افست 5/4 ورقی 5 رنگ
- افست 5/4 ورقی تک رنگ
- افست 2 ورقی 4رنگ
- افست 2 ورقی تک رنگ

بیشتر بدانید

لترپرس

- لترپرس دهانه 72
- لترپرس دهانه 82
- لترپرس دهانه 90

بیشتر بدانید

دایکات

- دایکات بابس 6 ورقی
- برش دهانه 115 وولنبرگ
- برش دهانه 132 پرفکتا
- برش دهانه 115 ژاپنی

بیشتر بدانید

ملخی

- ماشین افست UV سیلندری 5/4 ورقی
- لاک‌باتم بابس دومینو 90
- جعبه چسبان خطی والی دهانه 75

بیشتر بدانید

سلفون

- سلفون حرارتی 5/4 ورقی
- سلفون واتربیس (آب‌چسب) 5/4 ورقی

بیشتر بدانید
telegram whatsapp imo