2222

جنس های بسته بندی

• بطری ها
• قوطی ها
• پاکت ها
• کیفها
• بسته پوست
• پیچیدنی ها
• وکیوم ها
• شرینک ها
• طلقها و مقوا ها
• گالن ها
• کارتن ها فلوتهای E,C,B,Aو کارتن پالست ها
• حمل کنندههای چرخ دار
• پالت ها
• شل ها
• کانتینر ها
• بشکه ها
بسته بندی های دیگری نیز وجود دارد که جهت ماندگاری بیشتر و علاوه بر آن بخاطر قیمت بالای محصول بسیار فانتزی عرضه
می گردد مانند مشروبات ، خاویار و یا زعفران که این بسته بندی ها از ادقام چند نوع بسته بندی تهیه می شود که آن را می توان در
ردیف فانتزی ها بیان نمود .

– انواع بسته بندی

بطری ها :
معمولا بصورت دراز می باشد و معمولا مواد مایع در آن بسته بندی می شوند .

– انواع بطری ها
فلزی مانند بعضی نوشابه ها / فرآورده های پلاستیکی : برخی نوشابه ها و آبمیوه ها / شیشه ای: برخی نوشابه ها و آبمیوه ها
– مزایا و معایب قوطی فلزی
چنانچه مواد در قوطی فلزی بسته بندی شود زمان ماندگاری آنها در مقایسه با مواد اولیه بسته بندی دیگر، به مراتب افزایش می یابد.
مواد اولیه بسته بندی شده در قوطی فلزی را بدون اینکه در آنها تغییرات ارگانوپتیکی حاصل شود می توان به مدت ۲ الی چند سال
نگهداری نمود.
– مزایای ظروف فلزی
۱ .اغلب آنها در مقابل ضربه های خارجی مقاوم هستند.
۲ .قوطی فلزی در مقابل درجه حرارت بالا )درجه حرارت استریلیزاسیون( از مقاومت بالایی برخودار است.
۳ .این مواد اولیه بسته بندی، از مقاومت فوق العاده نسبت به نفوذ رطوبت، نور واکسیژن نشان می دهد.
۴ .خاصیت مسموم کنندگی در آنها پایین است.
– مزایا ظروف آلومینیومی
آلومینیوم در مقابل اکسیژن و رطوبت از حساسیت کمتری برخورداراست. این موضوع به تشکیل اکسید آلومینیوم ایجاد شده در
سطح فویل یا نوار بر می گردد. سطوح اکسید شده در مقابل حرارت حساس می باشند. اگر از آلومینیوم بعنوان مود اولیه بسته بندی
استفاده شود، باید سطح آن توسط الک یا یک لایه مواد پالستیکی پوشانده شود.

یکی از مزایای فولی آلومینیوم اینست که سمی نیست. شایان ذکر است که در آلومینیوم، انتقال آلومینیوم به مواد محتوی خود فقط ۱ میلی گرم برای هر کیلوگرم خواهد بود. بطور کلی روزانه ۱۰-۴۰ میلی گرم توسط جیره غذایی وارد بدن انسان می شود که این مقدار نیز دفع می گردد.

ظروف آلومینیومی سبک بوده و از مقاومت خوبی در مقابل خوردگی و فساد شیمیایی بر خوردار است.

– معایب ظروف فلزی
۱ .در آنها پدیده خوردگی در مقایسه با مواد اولیه بسته بندی دیگر سریعتر انجام می شود. در اثر خوردگی تغییراتی در سطح و داخل
قوطی ایجاد می شود. به خصوص هیدروژن آزاد شده در داخل قوطی، منجر به بادکردگی قوطی فلزی و در نتیجه سوراخ شدن آن می شود.
۲ .خوردگی حاصل درقوطی فلزی می تواند باعث تغییر رنگ و کاهش ویتامینهای مواد غذایی گردد.
– بسته بندی پلاستیکی مانند آبمیوه ها و کنستانتره ها و … می باشد.

– مزایای ظروق شیشه ای :
۱ .شیشه از نظر شیمیایی خنثی است به عبارتی آن با ماده محتوی خود هیچگونهواکنشی انجام نمی دهد. طعم و مزه محصول بسته بندی شده در شیشه بدون تغییر حفظ می شود.
۲ .شیشه غیر قابل نفوذ، فاقد بو و بهداشتی می باشد.
۳ .ظروف شیشه از استحکام خوبی بر خورداراست و به اشکال، اندازه ها و رنگهای مختلف ساخته می شود.
۴ .شیشه شفاف بوده و اجازه رؤیت محتوی خود را به خریدار و عرضه آن توسط فروشنده در فروشگاههای زنجیره ای می دهد.
– معایب شیشه و ظروف شیشه ای
۱ .شیشه حساس به شوکهای حرارتی و عوامل خارجی بوده لذا میزان درصد شکستن شیشه یا ظروف شیشه ای در مقایسه با مواد
اولیه بسته بندی دیگر باالست.
۲ .ظروف شیشه وزن زیادی دارد که باعث افزایش هزینه حمل و نقل آن نسبت به انواع دیگر مواد بسته بندی می شود.
۳ .این خطر وجود دارد که در هنگام پر نمودن محصول در ظروف شیشه ای قسمتی از آن، خرده شده به مواد غذایی انتقال یابد.
معموال برای مشخصات و اطالعات محصول جا گرفته شده در بطری برچسبی طراحی می گردد که بر روی بطری چسبیده می شود
و در بعضی بطری ها بصورت مستقیم بر روی بسته بندی چاپ می شود.

*قوطی ها :
معمولا محصولاتی کوچک بصورت چند تایی در آن بسته بندی می شوند که معمولا درب قوطی ها بخاطر استفاده راحت پهن می باشد.
شامل قوطی های فلزی – پالستیکی – مقوایی – طلقی – پی وی سی چوبی مانند بسته بندی های شکالت یا چای و…

*پاکت ها :
– پاکت ها به دو گروه بسته بندی مایعات و جامدات تقسیم می گردد
در بسته بندی مایعات عایق بودن جنس پاکت مهم است و در عین حال استفاده نکردن از مواد مضر برای مایعات در صنایع غذایی
باعث شده تا در این زمینه پیشرفت های فراوانی بوجود آید بطوری که موادی خاص و با لایه های مختلف بوجود آورنده این بسته
بندی ها می باشد مانند آبمیوه های پاکتی و …
معمولا در بسته بندی جامدات درون پاکت ها محصوالتی بصورت چندتایی بسته بندی می گردد با این توجه که ضربه و فشار متعادل در جنسیت آن تاثیری نمی کذارد

– پاکت ها به ۲ بخش شفاف و تاریک تقسیم می کردند :
در شفاف محصولاتی عرضه می گردند که نور آفتاب بر آنها تاثیر چندانی ندارد و یا خود در بسته ای مجزا بسته بندی شده اند و جهت زیبایی نیاز به دیده شدن دارند مانند تافی ها و برخی شکالت ها ، بیسکویت ها و برخی قطعات صنعتی.
پاکت ها از لحاظ جنس آن به ۲ بخش سلولزی کاغذ و مقوا و مواد پلاستیکی تقسیم می گردند .سلولزی مانند برخی از میوه ها جلوگیری از پوسیدگی و …
بیشترین پاکت ها از جنس مواد نایلونی و پلاستیکی مانند پی وی سی – او پی پی می باشد.

*کیف ها :
این نوع بسته بندی ها شامل بسته ای است که محصول یا بسته های دیگر درون آن جا داده شده است و این بسته بندی حمل و نقل بسته ها را بسیار آسان و جنبه تزئینی زیادی دارد .

*بسته پوست :
معمولا تماس مستقیم با محصول دارد و روکش آن است که به حالت های مختلف محصول را محصور می کند مانند پوست
شکلات، سوسیس و کالباس و…

*پیچیدنی ها :
شامل نایلون یا اجناس سلولزی است که بدور محصول پیچیده می شود و حالت کشدار می باشد مانند پالستیک مواد غذایی .

*وکیوم ها :
وکیوم ها دستگاههایی هستند که بسته بندی را به شکل محصولات و با حداقل هوا با یک نوع مواد خشک پلاستیکی بسته بندی
می کنند. این نوع بسته بندی در صنعت کاربرد زیادی دارد با این تفاوت که ورود و خروج هوا در آن مهم نیست ولی بخاطر دیده
شدن محصول از یک طرف و قدرت ضربه گیری آن از طرف دیگر کاربرد دارد مانند بسیاری از قطعات کوچک ماشینها ، باطری یا پالستیک جات و…
معمولا در بخش صنعت یک لایه مقوای چاپی مشخصات در پشت وکیوم به عنوان پایه قرار می کیرد.

*شرینگ :
شرینگ یک نوع بسته بندی شبیه وکلیوم است با این تفاوت که مواد پالستیکی آن نرم تر و شبیه به نایلون است.

* طلقها و مقواها :
در این نوع بسته بندی ها یک ورق بصورت رول و یا شیت توسط تازدنهای مختلف بصورت جعبه
در می آیند و محصول در آن بسته بندی می گردد که بیشترین کاربرد را در صنعت بسته بندی داراست .
در این نوع بسته بندی بدلیل فانتزی بودن ممکن است تمامی بسته بندی ها نیز درون این نوع بسته ها قرار گیرند.

*گالن ها :
گالن ها معموال یک روش بسته بندی مواد مایع در حجم زیاد می باشد که معمولا از ۴ لیتر به بالا حجم آن است و حتما باید جایی
برای اتکا برای حمل مانند دسته و یا لبه را دارا باشد مانند گالن های روغن / ضد یخ و…
حمل کننده های چرخ دار :
وسیله ای است که بسته های سنگین و گرانقیمت آنرا به همراه دارد.

*پالت ها :
معموال کالاهایی که سنگین و حساس به رطوبت هستند روی یک پالت بسته بندی می گردند که این پالت ها هم چوبی و هم فلزی
و یاپالستیکی نیز می باشند.
در ضمن این بسته بندی به دلیل حمل و نقل آسان با جرثقیل و لیفتراک در اکثر محصوالت صادراتی استفاده می گردند .

*شل ها :
معموال قوطی های کنسروی در هنگام بسته بندی چند تایی روی یک ظرف پالستیکی یا خمیره مقوایی قرار می گیرند و شرینگ
می شوند که به این بسته بندی ها شل می گویند .

*بشکه ها :
حجم مایع بسیار زیاد و مادر در درون بشکه ها که خود مقیاس اندازه گیری می باشند بسته بندی می گردند مانند نفت / کنسانتره ها

*کانتینر ها :
محلی است که تمامی بسته ها درون آن قرار می گیرد و روی یک وسیله نقلیه مانند کشتی و یا ۱۸ چرخ وصل گردیده و به محل
مورد نظر ارسال می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *