پوشش UV‎

پوشش UV‎

نکاتی که بـایـد در UV مد نظــر قــرار بگیرد:

از آنجایی که پوشش UV‎ روی رنگ‌های تیره‌تر وتنپلات، اثر انگشت را بیشتر از رنگ‌های روشنو رنگ‌های ترکیبی نشان می‌‌دهد، بنـابـراین کاغذهای بدون پوشش نباید UV‎ شوند.

زمــانـــی کــه نقــوش ریزتر باشند، بــرای چــاپ UV نیـاز بـــه دقــت نـظـــر‎مــی‌‎بــاشـــد. از آنجایی که UV جذب شونده است، برای چـاپ بر روی انــواع مقواهای گلاسه کاربرد دارد و برای کاغذهای غیر گلاسه‎ای با وزن پایین قابل اســتـــفـــاده نــیــســت. درفرآیند چاپ بواسطهUV،محـصـول چـاپی بـایـد با لایه‎هـا‎ی مختلفی لایـه پــوشـانــده شـــود. چـــاپ UV نیـاز به بـرش خـطــوط و مشـخــص کردنلــب پـنـجــه‎ مــی‌‎بــاشد و ازایـن رو افــرادی کــه تخـصــص و مـهــارت کــافـی دارند‎ می‌‎توانند چــاپ زیــبــــایــی را بــه شــمــا تحویل دهند.

در مرحله سفارشات که پوشش UV‎ در فهرست عملیات چاپ قرار‎ می‌‎گیرد، باید مرکب‌های سازگار با یو وی ( ‎ (UV-Compatible Inks به کار برده شود.مرکب باید بدون واکس‌های پارافینی، سیلیکون‌ها و افزودنی‌های تفلونی باشد. اگر چه این افزودنی‌ها به منظور ایجاد خاصیت ضد خش در مرکب‌ها استفاده‎ می‌‎شود، اما از میزان چسبندگی مرکب به پوشش UV‌‎ می‌‎کاهد.عملیات برجسته‌سازی باید پس از اعمال UV‎ انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *